Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Momentálne túto činnosť nevykonávam.

etický kódex

 

Poslanie:

Našim poslaním je pomáhať pri odstraňovaní menších, stredných i väčších technických problémov v domácnosti a tým zlepšovať kvalitu každodenného života klientov.

Cieľ:

Stať sa špičkou v oblasti služieb poskytujúcich hodinovým manželom.

Zásady:

• Všetky služby poskytuje hodinový manžel s potrebnými znalosťami a praxou.

• Hodinový manžel je morálne čistý a ctí si zásady slušného správania.

• Hodinový manžel sa vždy prispôsobí a vychádza v ústrety podľa priania zákazníka.

• Hodinový manžel svojim správaním a vystupovaním prezentuje na verejnosti naše dobré meno.

• Hodinový manžel je povinný zachovať mlčanlivosť o informáciách a súkromí zákazníkov a klientov.

• Hodinový manžel sa vo vzťahu k iným poskytovateľom služieb chová korektne a profesionálne.

• Hodinový manžel môže odmietnuť vykonať prácu, ktorá je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi, alebo v prípade, ak bezprostredne a vážne ohrozuje život alebo zdravie svoje alebo život a zdravie iných osôb.

• Hodinový manžel ako aj pomocník hodinového manžela prijímajú vyššie uvedené body ako záväzné a bez výhrady.

Copyright © 2009-2014Tibor Rusó

 

 
 
TOPlist
Žiadne data alebo nastavenie...